Mẫu hợp đồng thiết kế website chuẩn

Dưới đây là mẫu hợp đồng đồng thuê dịch vụ thiết kế website chuẩn, mới được cập nhật tại webcongnghe.net

Mẫu hợp đồng thiết kế website

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC
(V/v: Thiết kế website )

HĐ số: 123456/Webcongnghe

 – Căn cứ qui định tại Bộ luật dân sự và luật thương mại, các qui định của pháp luật VN về internet.
– Căn cứ nhu cầu sử dụng và khả năng của mỗi bên

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2023, Tại: Văn phòng CÔNG TY………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………...

Chúng tôi gồm có:

Bên A:

Địa chỉ :
Ngày sinh:
Số CCCD :
Đại diện :                                – Chức vụ:

Bên B:
Địa chỉ :
MST :
Đại diện :                                – Chức vụ: Giám Đốc

Sau khi bàn bạc và trao đổi, hai bên thống nhất ký hợp đồng này với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
1.1. Theo đề nghị của bên A, bên B nhận thiết kế Phần Mềm Website cho Bên A. Chi tiết về cấu trúc và chức năng của phầm mềm website được thể hiện trong “Bảng kê chi phí thiết kế Website” đính kèm hợp đồng này. Trong quá trình triển khai, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi và thống nhất trên cơ sở hoàn thiện và hiệu quả hơn.
1.2. Để thực hiện, Bên B sẽ lập nhóm Dự án gồm : 2 kỹ sư lập trình và một Content làm triển khai công việc. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, các vấn đề phát sinh sẽ được bàn bạc, thống nhất bằng văn bản thông qua người đại diện của hai bên.
1.3. Thời gian thực hiện : … ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, THỜI GIAN & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
2.1. Giá trị hợp đồng:
Tổng giá trị hợp đồng là: x.x00.000 đồng (x triệu x trăm nghìn đồng).
2.2. Thời gian thanh toán:
Lần 1: Bên A tạm ứng cho Bên B số tiền x00.000đ (x trăm nghìn đồng) sau khi ký hợp đồng.
Lần 2: Bên A thanh toán cho Bên B số tiền x.000.000đ (x triệu đồng) sau khi nghiệm thu.
2.3. Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản. Sau khi nhận tiền và thanh lý hợp đồng, bên B có trách nhiệm xuất hóa đơn cho bên A.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
3.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A:
– Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện công việc theo thỏa thuận tại Điều 1 của hợp đồng này.
– Cung cấp cho bên B vật dụng và tài liệu cần thiết cho bên B trong quá trình triển khai công việc.
– Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại do sự bất cẩn nghiêm trọng hoặc do hành vi sai trái cố ý của nhân viên Bên B.
– Đảm bảo bảo vệ cho bên B khỏi những khiếu nại phát sinh, nếu có, ngoài phạm vi dịch vụ do bên B cung cấp.
– Thanh toán phí dịch vụ theo đúng thời gian đã thỏa thuận. Trường hợp thanh toán chậm thì phải trả lãi chậm trả trên số tiền chậm thanh toán.
– Các quyền và nghĩa vụ khác của bên thuê dịch vụ theo qui định của pháp luật.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của bên B:
– Thực hiện đúng những nội dung công việc đã được ký trong hợp đồng.
– Thông báo cho bên B tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho bên B để bàn bạc, giải quyết.
– Hoàn trả cho bên A những vật dụng và tài liệu sau khi hoàn thành dự án.
– Trong quá trình triển khai, nếu bên B có nhu cầu thay người thực hiện dự án phải thông báo chính thức bằng văn bản cho bên A. Tuy nhiên bên B vẫn phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.
– Các quyền và nghĩa vụ khác của bên cung ứng dịch vụ theo qui định của pháp luật.

ĐIỀU 4: NGHIỆM THU

Hai bên sẽ lập Biên bản nghiệm thu Phần Mềm Website khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau:
– Phần Mềm Website đã được thiết kế đúng như thỏa thuận được thống nhất giữa hai bên.
– Các phép tính toán và đưa nội dung lên website chính xác.
– Trưởng dự án và Phó dự án hai bên sẽ là người ký biên bản nghiệm thu.
Nếu Bên A có yêu cầu phát sinh hoặc chỉnh sửa thêm, ngoài những phần đã nghiệm thu, ngoài phạm vi công việc và ngoài thời gian và nội dung bảo hành chính đã được hai bên thỏa thuận trước, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc thời gian và chi phí thực hiện.

ĐIỀU 5: CÀI ĐẶT, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BÀN GIAO

5.1. Cài đặt:
– Bên B có trách nhiệm cài đặt phần mền website lên máy chủ, và người sử dụng có thể truy cập bất cứ nơi nào có đường truyền internet.
– Bên A có trách nhiệm giao cho bên B user name và password của domain và hosting hiện có của bên A. (Có biên bản bàn giao)
5.2. Hướng dẫn sử dụng:
– Bên B có trách nhiệm huấn luyện cách thức sử dụng phần mềm và bảo trì hệ thống cho bên A.
– Trong trường hợp Bên A có thay đổi nhân sự (người sử dụng) và cần Bên B hướng dẫn lại, bên B sẽ hỗ trợ miễn phí.
5.3. Bàn giao:
Sau ngày ký nghiệm thu Phần Mềm Website, Bên B sẽ thực hiện bàn giao hệ thống cho Bên A. Nội dung bàn giao gồm:
1. Tất cả các mã nguồn của phần mềm website bằng đĩa CD ROM.
2. User name và password của Ban Quản Trị hệ thống website.

ĐIỀU 6: BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ
6.1. Phần Mềm Website: được Bên B bảo hành 36 (ba mươi sáu) tháng miễn phí tính từ ngày ký nghiệm thu. Điều kiện và phương thức bảo hành như sau:
– Trong vòng 01 tháng đầu kể từ khi website chính thức hoạt động, bên B phải theo dõi giám sát toàn bộ hoạt động của website, nếu có bất kỳ lỗi nào được phát hiện thì bên B phải có trách nhiệm chỉnh sửa trong thời hạn chậm nhất là 24h kể từ khi nhận được thông tin.
– Đối với lỗi hệ thống nghiêm trọng làm gián đoạn hoạt động, người quản lý hệ thống Bên A sẽ thông báo cho Bên B bằng mọi hình thức nhanh nhất có thể: điện thoại, email, fax… Bên B sẽ tiến hành khắc phục trong thời gian tối đa là 24 giờ (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết).
– Đối với sai sót hoặc các yêu cầu chỉnh sửa để thuận tiện sử dụng, Bên A có thể thông báo cho Bên B để cùng thương lượng phương thức và thời gian giải quyết.
– Những lỗi về số liệu, sai sót do ban quản trị hệ thống thao tác, Bên B sẽ hỗ trợ cùng giải quyết thông qua: điện thoại, email, fax.
– Trong thời gian bảo hành, nếu có phát sinh yêu cầu mới như: chỉnh sửa các chức năng để tiện sử dụng, sửa đổi hình thức, giao diện… tùy theo mức độ cụ thể sẽ được tính phí thông qua sự bàn bạc giữa hai bên.
6.2. Các trường hợp không được bảo hành và bảo trì:
– Do các sự cố về phần cứng hỏng, điện, sét đánh, thiên tai, hỏa hoạn. Tuy nhiên Bên B sẽ hỗ trợ sửa chữa trong thời gian sớm nhất và có tính phí theo từng trường hợp cụ thể phát sinh.
– Trong quá trình vận hành, dữ liệu hệ thống được lưu trữ trên máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ, bên A không chịu trách nhiệm về mất mát dữ liệu của hệ thống.

ĐIỀU 7: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN
– Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng nếu Bên B không chuyển giao phần mềm hoặc không chuyển giao các kết quả dịch vụ đúng cam kết. Khi đó, Bên B phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền bên A đã thanh toán theo hợp đồng.
– Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng nếu Bên A vi phạm nội dung của hợp đồng này dẫn đến quá trình phát triển và triển khai không đúng như lịch trình đã cam kết. Trong trường hợp này, phí dịch vụ sẽ được tính trên chi phí thực tế mà bên B đã thực hiện

ĐIỀU 8: NHỮNG THỎA THUẬN KHÁC
8.1. Bảo vệ an toàn:
Sau thời gian website đi vào hoạt động Bên B có các trách nhiệm phòng chống hacker/hacking dưới mọi hình thức khi bên A phát hiện thấy dấu hiệu bất thường về hoạt động của website như: website chạy chậm hơn bình thường, không truy cập vào website… Bên B phải có biện pháp xử lý các vấn đề trên chậm nhất trong vòng 24 tiếng, đảm bảo đưa website hoạt động trở lại bình thường.
8.2. Phát triển ứng dụng:
Vì nhu cầu thực tế, bên A có thể sẽ phát triển, nâng cấp phần mềm. Trong quá trình phát triển ứng dụng, bên B sẽ làm việc trực tiếp tại bên A một thời gian để chỉnh sửa các yêu cầu của bên A. Bên B sẽ không tính chi phí dịch vụ về việc này, ngoại trừ các chi phí cho đi lại, phương tiện … theo thực tế.
8.3. Trao đổi thông tin:
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trao đổi thông tin giữa hai bên được thực hiện bằng email như: thông báo, câu hỏi…, bên nhận thông tin phải trả lời trực tiếp trong ngày hoặc chậm nhất là đến ngày hôm sau. Trường hợp khẩn cấp có thể dùng fax hoặc điện thoại.
8.4. Bảo mật
Hai bên có trách nhiệm và cam kết tuyệt đối bảo mật thông tin có được của nhau trong quá trình triển khai dự án. Trường hợp cần thiết sẽ ký hợp đồng bảo mật thông tin. Bên B có trách nhiệm tăng cường bảo vệ đối những xâm phạm trái phép từ bên ngoài trong quá trình phát triển hệ thống. Hai bên không được sử dụng tài liệu hai bên trao đổi để trao đổi với bất kỳ tổ chức thứ ba nào nếu không được sự đồng ý của bên cung cấp tài liệu.
Nếu một bên làm lộ hay sử dụng thông tin của bên kia (cố ý hoặc vô ý) gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường cho bên kia theo qui định của pháp luật.
8.5. Quyền sở hữu trí tuệ:
Các bên có quyền sở hữu trí tuệ theo qui định tại Luật sở hữu trí tuệ. Bên A là chủ sở hữu và có quyền tài sản đối với website theo qui định của pháp luật.
8.6. Phạt vi phạm hợp đồng:
Nếu bên nào vi phạm những thỏa thuận trong hợp đồng này, ngoài việc phải bồi thường thiệt hại theo qui định của pháp luật còn phải chịu trả cho bên kia số tiền phạt vi phạm hợp đồng bằng 8% giá trị của hợp đồng.

8.7. Chuyển server, dữ liệu:

Trong trường hợp bên A muốn chuyển hosting hay server qua nhà cung cấp dịch vụ khác, bên B sẽ hỗ trợ chuyển dữ liệu và website cho bên A mà không tính phí.

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG
Mọi sự thay đổi, bổ sung chỉ có giá trị khi hai bên cùng đồng ý và thể hiện bằng văn bản.Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gì hai bên chủ động thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi. Nếu có tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất sẽ đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội giải quyết. Bên thua kiện sẽ phải chịu mọi chi phí – kể cả tiền thuê luật sư cho bên thắng kiện.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

                    ĐẠI DIỆN BÊN A                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu hợp đồng thiết kế website chuẩn.
Mẫu hợp đồng thiết kế website chuẩn.

Phụ lục hợp đồng thiết kế website

Phụ lục này được thêm vào hợp đồng thiết kế website số [số hợp đồng] giữa [tên công ty/ cá nhân thiết kế] (Sở hữu) và [tên công ty/ cá nhân khách hàng] (Khách hàng) ngày [ngày tháng năm].

MÔ TẢ DỊCH VỤ

 1. Thêm mô tả chi tiết về dịch vụ thiết kế website, bao gồm các tính năng, giao diện, hình ảnh, và nội dung được cung cấp bởi Khách hàng.
 2. Ghi rõ thời gian thiết kế và hoàn thành website.

PHÍ DỊCH VỤ

 1. Đính kèm bảng giá và phương thức thanh toán cho dịch vụ thiết kế website.
 2. Mô tả chi tiết các khoản phí phát sinh có thể xảy ra trong quá trình thiết kế website.

BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ

 1. Quy định thời gian bảo hành sau khi hoàn thành thiết kế website.
 2. Mô tả các dịch vụ bảo trì được cung cấp sau khi website được triển khai.

THAY ĐỔI VÀ HỦY BỎ

 1. Xác định quy trình và chi phí cho các yêu cầu thay đổi hoặc hủy bỏ dự án thiết kế website.
 2. Chỉ định quyền của cả hai bên để chấm dứt hợp đồng trong trường hợp không thể tiếp tục triển khai dự án.

BẢO MẬT

 1. Đảm bảo rằng thông tin và dữ liệu của Khách hàng được bảo mật và không được tiết lộ cho bên thứ ba.
 2. Đưa ra các biện pháp bảo mật được áp dụng trong quá trình thiết kế website.

QUYỀN SỞ HỮU

 1. Xác định rõ quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung, giao diện và tính năng của website.
 2. Ràng buộc việc sử dụng và thay đổi website sau khi hoàn thành.

ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ

 1. Quy định ưu tiên áp dụng luật pháp nước sở tại trong việc giải quyết tranh chấp.
 2. Quy định giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài hoặc tòa án.

THỜI GIAN CÓ HIỆU LỰC

 1. Xác định thời gian có hiệu lực của phụ lục này.
 2. Quy định cách thức thay đổi hoặc hủy bỏ phụ lục.

Chúng tôi, hai bên đã thống nhất và ký tên vào ngày [ngày tháng năm] để xác nhận và chấp thuận các điều khoản trong phụ lục này.

[Sở hữu] [Ký tên] [Ngày]                                                                      [Khách hàng] [Ký tên] [Ngày] Click NGAY NHẬN Hỗ Trợ Tư Vấn MIỄN PHÍ