Cách gọi điện thoại khi thuê bao đã hết tiền, áp dụng cho mạng Viettel

Dịch vụ này có ý nghĩa là thuê bao nhận cuộc gọi sẽ trả cước phí cho cuộc gọi.

Trường hợp một thuê bao Viettel đã hết tiền trong tài khoản nhưng cần thực hiện gấp cuộc gọi tới một thuê bao Viettel khác, dịch vụ Collect Call qua đầu số 1588 sẽ giúp giải quyết vấn đề. Dịch vụ này có ý nghĩa là thuê bao nhận cuộc gọi sẽ trả cước phí cho cuộc gọi. Ngoài ra, dịch vụ Collect Call không thu phí nào khác từ người dùng và không yêu cầu phải đăng ký dịch vụ.

Thêm một 1588 trước số điện thoại cần gọi để gửi yêu cầu người nhận trả cước phí cho cuộc gọi này.

Theo đó, người dùng chỉ việc thêm 1588 vào trước số điện thoại Viettel cần gọi, chẳng hạn 15880979366xxx, rồi nhấn gọi.

Lúc này, người dùng sẽ nghe thông báo chờ thuê bao bên kia xác nhận trả tiền cho cuộc gọi. Chỉ khi thuê bao bên kia nhấn phím 1 để xác nhận thì cuộc gọi giữa hai người mới được thiết lập.

Ngoài cách gọi điện, người dùng cũng có thể nhắn tin số điện thoại cần gọi tới tổng đài 1588, chẳng hạn 0979366xxx gửi 1588. Với cách này, thuê bao bên kia khi nhận được tin nhắn tới có thể soạn Y1 (chỉ trả tiền cho 1 cuộc gọi) hoặc Y (trả tiền cho mọi cuộc gọi giữa đôi bên về sau).

Ngoài cách gọi điện, người dùng còn có thể nhắn tin.

Lưu ý, Collect Call chỉ cho phép một thuê bao Viettel thực hiện tối đa 10 cuộc gọi như vậy tới một thuê bao Viettel khác trong vòng 24 giờ. Dịch vụ 1588 không hỗ trợ các nhà mạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *